Luleå Distribution Umeå Distribution Östersund Distribution Sundsvall Distribution

Välkommen till Kyl & Frysexpressen Nord

Sveriges innovativaste logistikbolag

Kyl & Frysexpressen Nord erbjuder kompletta logisklösningar inom dagligvarusegmentet. Vi tillhandahåller tjänster inom lagring, plock & pack, fjärrtrafik, distribution och tåglösningar. Våra terminaler ligger strategiskt utspridda i Norrlands största städer som möjliggör effektiva transporter. Tillsammans med våra kollegor i Mälardalen kan vi erbjuda rikstäckande logistiklösningar för våra kunder.

Kom i kontakt med våra olika kontor