Ett samtal om årsbokslutet 2021, nuläget och framtiden

12 jul 2022

I denna film får du höra vår VD Jon Widell kommentera förra årets resultat, nuläget i företaget samt planen framåt.

Fortsatt trevlig sommar!