Arbeta för oss på KOF Nord,
vi bryr oss under hela resan