Reklamera

  Transporten

  Kontaktperson hos den som anmäler

  Transporten

  Skada
  Skadetyp

  Till denna skadeanmälan skall följande bifogas 1) Bilder på skada, 2) Kopia på handelsfakturan, 3) kopia på bokningen

  Meny

  Rutiner för godsskador och reklamationer

  Kyl och Frysexpressen Nord AB anlitar Claims Link för att hantera reklamationer rörande skadat och saknat gods. Från och med 2021-12-01 ska reklamationer rörande transporterat gods sändas till dem.
  Kontaktuppgifter Claims Link:

  transport@claimslink.se
  08-501 115 23
  www.claimslink.se

  Vi finns både här och där,
  men vi finns alltid på rätt plats.