Historia

Sedan 1990-talet har vi tillhandahållit transporter under olika namn och med olika ägarkonstellationer.

1992

Fredrik Fjellström köper dåvarande Jämtfrakts Affärsområde Termo, tempererade transporter och bildar Nordisk Kyl Logistik AB, NKL. Bolaget har en terminal i Östersund och arbetar med distribution av livsmedel främst i Jämtland samt närliggande regioner.

2003

Bilfrakt Bothnia AB, Affärsområde Termo, får i uppdrag av ICA att distribuera gods från deras terminal Luleå.

2005

Bilfrakt Bothnia AB, Affärsområde Termo, får i uppdrag av ICA att distribuera gods från deras terminal Umeå.

2008

NKL får uppdrag av Coop att distribuera deras gods via sin terminal i Östersund för Jämtland.

2010

Bilfrakt Bothnia öppnar en omlastningsterminal i Överkalix. Den ska stödja logistiken från Umeå då ICA lagt ned sin terminal i Luleå.

2010

NKLs terminal i Sundsvall färdigställs. Bolaget distribuerar bl a Coops gods via sina omlastningsterminaler i Östersund och Sundsvall för Jämtland och Västernorrland

2010

Bilfrakt Bothnia AB tar över ICAs och Coops hela Logistik inklusive befintliga terminaler i Umeå och Luleå. Man distribuerar i hela Norr- och Västerbotten via sitt affärsområde Termo

2011

Bilfrakt Bothnia köper NKL och lägger det som ett dotterbolag i koncernen. Affärsområdet Termo i Bilfrakt Bothnia drivs parallellt.

2013

Bilfrakt Bothnia AB gör en inkråmsaffär och införlivar Affärsområdet Termo i NKL.

2013

Postnord köper NKL av Bilfrakt Bothnia AB. Bolaget byter namn till PostNord Termo AB. Under tiden fram till 2020 sker vissa strukturella åtgärder och stora trafikomläggningar. Bl. a. läggs terminalerna i Överkalix och Luleå ned.

2020

Postnord säljer PostNord Termo AB till en privat konstellation med Kyl och Frysexpressen Mälardalen som huvudägare. Kyl och Frysexpressen Nord AB blir det nya namnet.

2021

Kyl och Frysexpressen Nord AB startar ny omlastningsterminal i Luleå.

Med anor i Norrland,