Hållbar logistik

Vi arbetar med målsättningen att all verksamhet inom företaget ska ske på ett, över tid, hållbart sätt. Det innebär att ta ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar och hitta en balans mellan dessa ansvar för att ha en verksamhet som är hållbar nu och i framtiden. Vår verksamhet ska präglas av goda arbetsvillkor, jämlika förutsättningar för alla medarbetare, gott ledarskap och miljösmarta logistiklösningar. Så bygger vi en långsiktig hållbar affär och tar ansvar för den svenska logistikens utveckling inom dagligvarumarknaden.

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och Fair Transport som innebär att vi gjort ett åtagande i linje med de grundläggande värderingar som Fair Transport står för. Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
Kyl- och Frysexpressen Nord AB | Fair Transport