Tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar inom tempererad logistik. Varje dag, året runt – transporterar, lagrar och hanterar vi varor som behöver hålla en viss temperatur – hela vägen från dig till dina kunder. Vi har lång erfarenhet, god kunskap, effektiva processer samt fordon och lager anpassade för just detta. Vi vågar därför kalla oss experter på tempererad logistik.

Att få transportera och hantera tempererat gods är ett stort förtroende. Minsta störning i logistikkedjan kan få stora konsekvenser. Vi planerar därför våra transporter och lagringsuppdrag noggrant och utför dem med största omsorg. Vi kan hantera alla kylzoner och använder speciella frys- och kyllastbilar som säkerställer en obruten kylkedja under hela transporten. Våra chaufförer och terminalarbetare kontrollerar dessutom godsets temperatur vid hämtning, under lagring, vid hantering, under transport, samt vid om- och avlastning för att se till att den är korrekt.

När KOF Nord är på väg,
vet du att ditt gods kommer fram.