Lagring & Terminaltjänster

Många av våra kunduppdrag börjar med att kunden har behov av lagring. Utifrån det byggs sedan ofta affären ut med terminalhantering, distribution, fjärrtransporter och kringtjänster.

Vi har terminaler i Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå och lager i Umeå och Luleå. I samtliga terminaler hanterar vi kyl-, frys- och torrvaror. I samarbete med partners har vi även tillgång till ett fryslager i Södertälje.

Vi tar fram lagerlösningar utifrån just ditt företags behov. Vi erbjuder plocklager och helpallshantering. Hos oss finns även möjlighet att hyra plats för dig som inte har ett eget lager. I vårt lagringssystem håller vi koll på ditt gods under hela lagringsprocessen. Från inleverans till utleverans. Mellan in- och utleverans finns full spårbarhet. Du som kund kan följa ditt gods i realtid via en egen inloggning i lagersystemet.

På våra terminaler tar vi emot fjärrtransporter och fördelar lastpallar och lastburar till olika utleveransportar för vidare transport eller in i lagret. Vi håller koll på ditt gods i väntan på transport, prickar av och ser till att allt stämmer, att inget är trasigt och att godset anlänt i tid. Vi säkerställer att dina varor håller rätt temperatur under hela processen, från inleverans till utleverans. Vi hanterar alla typer av varor, från frysvaror till torrvaror. Vi tar även hand om våra kunders tomgods. Vi erbjuder terminaltjänster som plock, pack, inventering, omlastning och rangering.

Är du intresserad av lagring eller terminaltjänster?

Meny

Lagerterminaler

Lagring och omlastning.

Luleå
2800 kvm kyl
700 kvm frys
300 kvm otempererad
Lagring: Kyl, Frys och torrvaror

Umeå
6200 kvm kyl
1250 kvm frys
1350 kvm otempererad
Lagring: Kyl, Frys och torrvaror

Östersund
1500 kvm kyl
150 kvm frys
650 kvm otempererad
Lagring: Kyl, Frys och torrvaror

Sundsvall
2100 kvm kyl
180 kvm frys
300 kvm otempererad
Lagring: Kyl, Frys och torrvaror

KOF Nord hanterar alla typer av varor,
från kylvaror till torrvaror