Tempererade transporter

Till oss är alla med behov av tempererade transporter välkomna. Ingen kund är för stor eller för liten. Vi transporterar åt alla branscher, såväl stora detaljister som små producenter. Vi kör både fjärrtransporter och lokal distribution. För de kunder som önskar erbjuder vi även hemleverans.

För att minska vår egen och våra kunders påverkan på miljön och utföra våra transporter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, använder vi oss av samlastning i de fall det går. Det innebär att vi kör flera olika kunders gods i samma lastbil för att både hålla ner kostnaden och spara på klimatet. Det kan också innebära att vi lastar flera olika temperaturzoner i samma lastbil. Detta gör det enklare för oss att planera körningarna och öka bilarnas fyllnadsgrad.

Vi utför våra transporter med egna lastbilar och i samarbete med kontrakterade åkerier. Vi är ensamma i Norrland om att ha ett så finmaskigt distributionsnät med så hög turtäthet. Våra erfarna transportledare har god lokalkännedom och gör sitt yttersta för att hitta så kostnadseffektiva och klimatsmarta transporter som möjligt för dig som kund. Våra chaufförer tar sig fram i alla väder och väglag och ser till att leverera ditt gods i rätt skick, till rätt plats och i rätt tid.  

Är du intresserad av en tempererad transport?

Meny

Drivmedelstillägg

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”T08SÅ13” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Aktuellt DMT, september 2023.
17,8%

Nummer ett i Norrland
på tempererade transporter.